Jogi és Szervezési Osztály

Osztályvezető: Dr. Szathmári Anita

 

A Jogi és Szervezési Osztály dolgozói és elérhetősége:

 

 Név

Iroda

Telefon

E- mail

Dr. Szathmári Anita
osztályvezető, aljegyző

I. em. 41. iroda

52/563-241

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Kovács Erzsébet
jogi referens

I. em. 42. iroda

52/563-242

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Tulipán-Rácz Ildikó
jogi  referens

I. em. 42. iroda

52/563-242

 

Dombi Nikoletta Anikó
ügykezelő

I. em. 42. iroda

52/563-242

 

Szarvas Zoltán informatikus

fszt. 53. iroda

52/563-253

 

Bertalanné Nagy Piroska
ügykezelő

I. em. 56 iroda

52/ 563-256

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Lajter Judit
ügykezelő
I. em. 56 iroda

52/ 563-256

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dezsőné Horváth Éva
ügykezelő
I. em. 59 iroda

52/ 563-259

 

Nagy Imre
gépkocsivezető
I. em. 59 iroda

52/ 563-259

 

Dóka Tiborné
ügykezelő
I. em. 64 iroda

52/563-264

 

Kerékgyártó József
karbantartó

műhely

52/563-269

 

Nagy Mária
ügykezelő

fszt.. 21 iroda iktató

52/ 563-221

 

Kálmán Attiláné
ügykezelő

fszt.. 21 iroda

iktató

52/ 563-220

 

Oláh Antalné
gondnok

fszt. 15. iroda

52/563-215

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Varga Lajosné
ügykezelő, ügyfél-tájékoztató

fszt. 15. iroda

52/ 563-200

 

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfő: 800 – 1200                  Szerda: 800 – 1630                Péntek: 800 – 1200

 

 

Jogi és Szervezési Osztály által ellátandó feladatok

 

1.  Jogi és Szervezési Osztály főbb feladatai:

A Jogi és Szervezési Osztály 2001. október 1. napjával a korábbi Titkárság jogutódjaként jött létre. Az Osztály az egységes Polgármesteri Hivatalon belül a jegyzőnek alárendelten működik. Az osztály tevékenységét, feladatainak részletes előírásait Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007 (IV.26.) Önk. rendelete, valamint a Képviselő-testület 442/2012. (XII.20.) Önk. sz. határozatával elfogadott Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) rögzíti. Az Osztály vezetését az aljegyző látja el.

Jogi és Szervezési Osztály legfőbb feladata SZMSZ alapján a képviselő-testületi ülések előkészítésével kapcsolatos teendők ellátása, ülések jegyzőkönyveinek vezetése, az ülések időpontjának nyilvántartása, a lakosság tájékoztatása az ülésekre szóló meghívók és előterjesztések megküldésével, a testületi ülések határozatai és rendeletei, a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvei és döntései nyilvántartásának vezetése, a határidők betartásának és a határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése.

Az osztály koordinálja az állampolgári panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok intézését, a közmeghallgatások előkészítését, valamint kihirdeti, közzéteszi a képviselő-testületi ülések döntéseit, előkészíti a képviselő-testületi ülések munkatervét.

 

Az osztály ellátja:

-         az ügyfél tájékoztató keretében az ügyfélfogadásból ráháruló feladatokat, intézi és részben továbbítja az ügyeket.

-         a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság üléseivel kapcsolatos teendőket.

-         az országgyűlési és települési képviselők, a polgármester, valamint a települési nemzetiségi önkormányzat választásával kapcsolatos teendőket.

-         a talált dolgok átvételével, kezelésével kapcsolatos feladatokat.

 

Az osztály jogi véleményt nyilvánít a Képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a jegyző és az osztályvezetők részére. A megjelenő jogszabályokat figyelemmel kíséri, és felkérésre közreműködik a jogszabály-értelmezésben. Közreműködik továbbá a polgármester, az alpolgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek operatív ellátásában.

Az önkormányzat több közalapítványt hozott létre, ezeknél az osztály készíti elő az alapító okirat módosításait.

A polgármesteri hivatali szervezetben az osztály iktatójában dolgozók veszik át a naponta beérkező postai küldeményeket, rendezik és szétosztják. A kimenő postai küldeményeket összegyűjtik, továbbítják a Magyar Posta ZRt. részére, valamint ellátják az iktatási, irattározási és selejtezési feladatokat. Az osztály biztosítja a tisztségviselők és a Polgármesteri Hivatal osztályai működésének adminisztratív és technikai követelményeit.

 

A Polgármesteri Hivatal informatikai feladataival jelentkező hardver és szoftver igények megvalósítását informatikus biztosítja. A hivatali szakosztályainak feladatellátását a gépkocsivezető segíti.

A Polgármesteri Hivatal épületének gondozása, rendezvények, képviselő-testületi ülések, egyéb tanácskozások megtartása, a hivatali dolgozók irodai eszközökkel való ellátása a gondok feladata.